FAQ

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Thẻ mới đã đến nhưng tôi vẫn sử dụng được thẻ cũ chứ?

  A

  Không sử dụng được.

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Nexus Global Card là gì/

  A

  Nexus Global Card là thẻ chuyên dùng cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật với hỗ trợ đa ngôn ngữ dễ đăng ký. Ngoài ra, đây còn là thẻ tín dụng mới với việc giữ tiền gửi bảo lãnh (Deposit) và số tiền đó được thiết lập là hạn mức tín dụng (hạn mức sử dụng thẻ).

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Phương pháp gửi và nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit)

  A

  Quý khách vui lòng gửi tiền bảo lãnh thông qua phiếu gửi tiền được đính kèm trong phong bì cùng thẻ.
  Số tiền gửi bảo lãnh này sẽ được gửi trả lại quý khách vào cơ quan tài chính trong nước Nhật của quý khách bằng phương pháp quy định khi quý khách rời khỏi hội thẻ tín dụng Nexus Global Card vì lý do như về nước v.v…

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Tiền gửi bảo lãnh là gì?

  A

  Khoản tiền bảo lãnh là khoản tiền chúng tôi giữ như vật thế chấp để đảm bảo độ tin cậy tín dụng từ quý khách. Quý khách cần chú ý rằng khoản tiền bảo lãnh của quý khách hoàn toàn không liên quan cũng như sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thanh toán nào. Khoản tiền đã sử dụng sẽ được yêu cầu thanh toán vào tháng tiếp theo đó bằng khoản tiền không phải tiền bảo lãnh. Tuy nhiên thì mức gửi bảo lãnh của quý khách lại sẽ tương đương với hạn mức sử dụng tín dụng của thẻ.

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Thẻ khác gì với thẻ Prepaid Card hay thẻ Debit Card?

  A

  ■ Nexus Global Card là thẻ tín dụng.
  Quý khách sẽ sử dụng trong phạm vi giới hạn có thể sử dụng của thẻ và thanh toán sau vào ngày 6 hàng tháng (post pay). (Tiền gửi bảo lãnh (Deposit) sẽ không dùng vào việc thanh toán số tiền sử dụng qua thẻ). Ngoài ra, quý khách có thể sử dụng hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) khi mua những món hàng đắt tiền. Hơn nữa, quý khách cũng có thể sử dụng để thanh toán cước phí công cộng, phí điện thoại di động, bảo hiểm, dịch vụ internet.
  * Có trường hợp không sử dụng được.

  ■ Với thẻ Prepaid, quý khách có thể sử dụng trong phạm vi số dư tiền nạp (tiền gửi vào) nhưng mỗi lần số dư giảm đi thì phải nạp tiền vào.

  ■ Thẻ Debit có thể sử dụng trong phạm vi số dư tiền gửi của bạn ở tài khoản ngân hàng nhưng mỗi khi số dư giảm bạn lại phải nạp tiền vào để sử dụng.

 • Q
  Gia nhập hội

  Khi đăng ký thẻ cần cung cấp các loại giấy tờ nào?

  A

  Khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp hai loại giấy tờ xác minh là thẻ cư trú (bao gồm chứng minh vĩnh trú loại đặc biệt) và phiếu công dân được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất.
  ※Trường hợp khách hàng có visa vĩnh trú thì không cần cung cấp phiếu Công dân.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tư cách đăng ký là gì?

  A

  Quý khách từ 18 tuổi trở lên ở thời điểm đăng ký, và có thu nhập ổn định là có thể đăng ký. Quý khách vị thành niên cần có sự đồng ý của người bảo hộ.

 • Q
  Gia nhập hội

  Thẻ đã đăng ký khi nào được chuyển đến?

  A

  Sau khi công ty chúng tôi thẩm tra và chứng nhận đồng ý, thẻ sẽ được gửi đến trong vòng 2 tuần bằng dịch vụ bưu điện chỉ chính chủ được nhận hay dịch vụ hỗ trợ kiểm tra xác minh người nhận.
  Khi nhận thẻ cần trình Thẻ cư trú.

 • Q
  Gia nhập hội

  Trường hợp địa chỉ trong giấy tờ chứng minh thư với địa chỉ đăng ký khác nhau phải làm thế nào?

  A

  Hãy làm thủ tục đổi địa chỉ ở Ủy ban hành chính trực thuộc rồi mới đăng ký.

 • Q
  Gia nhập hội

  Hãy cho tôi biết cách kiểm tra thời hạn hiệu lực của thẻ.

  A

  Trên thẻ có khắc thời hạn hữu hiệu của thẻ nên hãy kiểm tra trên thẻ.

1
2
3