FAQ

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Nexus Global Card là gì/

  A

  Nexus Global Card là thẻ chuyên dùng cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật với hỗ trợ đa ngôn ngữ dễ đăng ký. Ngoài ra, đây còn là thẻ tín dụng mới với việc giữ tiền gửi bảo lãnh (Deposit) và số tiền đó được thiết lập là hạn mức tín dụng (hạn mức sử dụng thẻ).

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Phương pháp gửi và nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit)

  A

  Quý khách vui lòng gửi tiền bảo lãnh thông qua phiếu gửi tiền được đính kèm trong phong bì cùng thẻ.
  Số tiền gửi bảo lãnh này sẽ được gửi trả lại quý khách vào cơ quan tài chính trong nước Nhật của quý khách bằng phương pháp quy định khi quý khách rời khỏi hội thẻ tín dụng Nexus Global Card vì lý do như về nước v.v…

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Tiền gửi bảo lãnh là gì?

  A

  Khoản tiền bảo lãnh là khoản tiền chúng tôi giữ như vật thế chấp để đảm bảo độ tin cậy tín dụng từ quý khách. Quý khách cần chú ý rằng khoản tiền bảo lãnh của quý khách hoàn toàn không liên quan cũng như sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thanh toán nào. Khoản tiền đã sử dụng sẽ được yêu cầu thanh toán vào tháng tiếp theo đó bằng khoản tiền không phải tiền bảo lãnh. Tuy nhiên thì mức gửi bảo lãnh của quý khách lại sẽ tương đương với hạn mức sử dụng tín dụng của thẻ.

 • Q
  Khái quát về thẻ (Giới thiệu)

  Thẻ khác gì với thẻ Prepaid Card hay thẻ Debit Card?

  A

  ■ Nexus Global Card là thẻ tín dụng.
  Quý khách sẽ sử dụng trong phạm vi giới hạn có thể sử dụng của thẻ và thanh toán sau vào ngày 6 hàng tháng (post pay). (Tiền gửi bảo lãnh (Deposit) sẽ không dùng vào việc thanh toán số tiền sử dụng qua thẻ). Ngoài ra, quý khách có thể sử dụng hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) khi mua những món hàng đắt tiền. Hơn nữa, quý khách cũng có thể sử dụng để thanh toán cước phí công cộng, phí điện thoại di động, bảo hiểm, dịch vụ internet.
  * Có trường hợp không sử dụng được.

  ■ Với thẻ Prepaid, quý khách có thể sử dụng trong phạm vi số dư tiền nạp (tiền gửi vào) nhưng mỗi lần số dư giảm đi thì phải nạp tiền vào.

  ■ Thẻ Debit có thể sử dụng trong phạm vi số dư tiền gửi của bạn ở tài khoản ngân hàng nhưng mỗi khi số dư giảm bạn lại phải nạp tiền vào để sử dụng.

1