Exclusively for foreign residents

new

Exclusively for foreign residents

Ang Nexus Global Card ay makabagong uri ng credit card kung saan maglalagay ng deposito (garantiya) at maaring ng mag-apply kahit na wala kayong bank account (ito ay para sa mga dayuhan na residente). Ang card na ito ay pagyayamanin at gagawing maginhawa ang inyong buhay sa Japan.

Dito ang aming rekomendasyon
 • merit1

  merit1Hindi mo kailangan magdala ng pera kaya maginhawa!

  Makakashopping ka online at ang bayaran ay pagkatapos na ng pagbili. Maari din kayong mag-enroll sa "Automatic revolving payment" at bayarin ang nabili nang installment bawat buwan

 • merit2

  merit2Masaya dahil di ka mapapasobra sa paggamit ng credit card

  Maari ninyong piliin ang credit limit ninyo ayon sa halaga ng inyong naideposito. Hindi ka mag-aalala sa sobrang paggastos sa credit card.

 • merit3

  merit3Hindi ka rin mag-aalala tungkol sa pagtanggap ng kompensasyon mula sa aming kumpanya.

  Kapag nawala, nanakaw o nagamit ang inyong card nang labag sa batas, babayaran namin ng takdang halaga ang anumang pinsala naidulot.
  *Kinakailangan iprisinta ang inyong pagsumbong sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.

 • merit4

  merit4Wag mag atubiling i-check ang inyong credit card statements

  Suportada na ang Online Statements, maaari mo na makita ang iyong credit card statements online mula sa inyong smartphone o computer.

 • Hakbang 1

  step1 Aplikasyon
 • Hakbang 2

  step2 Pagsuri ng aplikasyon, Pag-isyu ng card
 • Hakbang 3

  step3 Pagtanggap
  ng card
 • Hakbang 4

  step4 Bayad para sa deposito
 • Hakbang 5

  step5 Paggamit ng card

step4

I’m on your side

Tingnan pa ang karagdagang detalye

Mga madalas na katanungan

Aplikasyon