FAQ

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Thẻ mới đã đến nhưng tôi vẫn sử dụng được thẻ cũ chứ?

  A

  Không sử dụng được.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  (i) Thời điểm gia hạn thẻ tôi phải đi làm ở nước ngoài nên không ở Nhật. Tôi có thể nhờ gửi thẻ có hiệu lực mới ra nước ngoài được không? (ii) Thời điểm gia hạn thẻ tôi bận việc nên không ở nhà. Tôi có thể nhờ chuyển tiếp hay nhờ gửi đến chỗ làm không?

  A

  Thẻ chỉ được chuyển đến địa chỉ nhà riêng của chính chủ trong nước Nhật.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Khi mua sắm, tôi nhập mã an ninh ở mặt sau thẻ và bị báo lỗi. Tại sao?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Hãy cho biết tôi còn dùng được bao nhiêu tiền nữa?

  A

  Quý khách có thể kiểm tra tại WEB dịch vụ dành cho hội viên thẻ trên trang chủ của công ty.
  ※Vui lòng đăng ký tài khoản hội viên Tại đây

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Sau khi sử dụng hết hạn mức thẻ tôi sẽ phải chờ đến bao giờ mới được dùng thẻ tiếp?

  A

  Chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận việc thanh toán hóa đơn của quý khách. Về chi tiết hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Tôi có thể xem lịch sử giao dịch qua máy tính hoặc điện thoại di động không ?

  A

  Quý khách có thể kiểm tra tại WEB dịch vụ dành cho hội viên thẻ trên trang chủ của công ty.
  ※Vui lòng đăng ký tài khoản hội viên Tại đây

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Thẻ có kèm bảo hiểm tổn thất khi du lịch nước ngoài không?

  A

  Không có chức năng này.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Tôi đã chi trả hóa đơn tín dụng tháng này qua tài khoản ngân hàng. Khi nào thì dữ liệu giao dịch sẽ được cập nhật và quay vòng lại hạn mức ứng trước?

  A

  Thông thường sẽ mất khoảng 4 ngày làm việc để dữ liệu giao dịch từ các cơ quan tài chính được gửi đến công ty và tiến hành cập nhật. Kính mong quý khách thấu hiểu.
  ※Lưu ý rằng trường hợp đã chi tiêu hết hạn mức ứng trước có thể sử dụng qua thẻ, quý khách sẽ cần đợi dữ liệu giao dịch thanh toán hóa đơn được cập nhật và quay vòng lại hạn mức để tiếp tục sử dụng thẻ.

1