FAQ

 • Q
  Gia nhập hội

  Hãy hướng dẫn tôi làm thế nào để gửi tiền bảo lãnh thẻ.

  A

  Quý khách vui lòng gửi tiền bảo lãnh thông qua phiếu gửi tiền được đính kèm trong phong bì cùng thẻ.

 • Q
  Gia nhập hội

  Ngân hàng có thể đăng kí trừ tự động là ngân hàng nào?

  A

  Là cơ quan tài chính trong nước Nhật.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tôi đã điền nhầm số tài khoản. Tôi nên làm thế nào?

  A

  Khi chỉnh sửa cột tài khoản, hãy gạch hai gạch tại nơi sẽ chỉnh sửa (Lỗi ghi nhầm số tài khoản, nhầm con dấu dùng cho ngân hàng v.v…) rồi đóng dấu đính chính bằng dấu dùng cho ngân hàng. Hãy ghi, đóng lại số tài khoản và con dấu đúng vào phần giấy trắng.

 • Q
  Gia nhập hội

  Khi tôi đăng ký liệu có bị gọi điện đến xác nhận ở chỗ làm hay ở nhà hay không?

  A

  Trong quá trình thẩm tra nếu xét thấy cần thiết chúng tôi có thể sẽ gọi điện để xác nhận cá nhân.

 • Q
  Gia nhập hội

  Khi đăng ký tôi đã điền nhầm tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh.

  A

  Hãy đăng ký lại lần nữa.

 • Q
  Gia nhập hội

  Có phải đóng hội phí hàng năm không?

  A

  Năm đầu tiên miễn phí hội viên. Từ năm gia nhập hội thứ 2 trở đi sẽ mất phí hội viên 2200 yên/năm (bao gồm thuế).

 • Q
  Gia nhập hội

  Tôi đã chuyển chỗ ở, liệu thẻ có được chuyển tiếp đến địa chỉ mới không?

  A

  Hãy làm thủ tục đổi địa chỉ ở Ủy ban hành chính trực thuộc rồi mới đăng ký.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tại sao lại cần nộp ảnh, bản phô tô giấy tờ xác nhận chính chủ?

  A

  Việc kiểm tra giấy tờ xác nhận chính chủ là quy định bắt buộc theo Luật về phòng chống chuyển nhượng lợi ích của tội phạm (phòng chống rửa tiền). Trường hợp không nộp giấy tờ chúng tôi sẽ không xác minh được người đăng ký là chính chủ nên sẽ không thể phát hành thẻ.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tên bằng chữ Romaji nên viết thế nào?

  A

  Xin hãy điền đúng như tên được ghi trong thẻ cư trú.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tôi không nhận được thẻ, lại quá thời gian chuyển phát lại thẻ rồi. Có thể gửi lại cho tôi một lần nữa không?

  A

  Trường hợp quý khách đi vắng không nhận được thẻ và thời gian lưu lại tại bưu điện quá hạn chúng tôi sẽ gửi lại thẻ. Phiền quý khách liên lạc với công ty chúng tôi. Tuy nhiên theo nội dung hợp đồng với quý khách chúng tôi có thể sẽ liên lạc lại bằng email hay điện thoại để xác nhận viện gửi thẻ lần nữa, cũng có thể sẽ không liên lạc mà cứ thế gửi lại thẻ.

1
2
3
4