FAQ

 • Q
  Gia nhập hội

  Giấy tờ cần thiết để đăng ký là gì?

  A

  Cần có thẻ cư thú (bao gồm cả chứng nhận vĩnh trú đặc biệt).

 • Q
  Gia nhập hội

  Tư cách đăng ký là gì?

  A

  Quý khách từ 18 tuổi trở lên ở thời điểm đăng ký, và có thu nhập ổn định là có thể đăng ký. Quý khách vị thành niên cần có sự đồng ý của người bảo hộ.

 • Q
  Gia nhập hội

  Thẻ đã đăng ký khi nào được chuyển đến?

  A

  Sau khi công ty chúng tôi thẩm tra và chứng nhận đồng ý, thẻ sẽ được gửi đến trong vòng 2 tuần bằng dịch vụ bưu điện chỉ chính chủ được nhận hay dịch vụ hỗ trợ kiểm tra xác minh người nhận.
  Khi nhận thẻ cần trình Thẻ cư trú.

 • Q
  Gia nhập hội

  Trường hợp địa chỉ trong giấy tờ chứng minh thư với địa chỉ đăng ký khác nhau phải làm thế nào?

  A

  Hãy làm thủ tục đổi địa chỉ ở Ủy ban hành chính trực thuộc rồi mới đăng ký.

 • Q
  Gia nhập hội

  Hãy cho tôi biết cách kiểm tra thời hạn hiệu lực của thẻ.

  A

  Trên thẻ có khắc thời hạn hữu hiệu của thẻ nên hãy kiểm tra trên thẻ.

 • Q
  Gia nhập hội

  Hãy hướng dẫn tôi làm thế nào để gửi tiền bảo lãnh thẻ.

  A

  Quý khách vui lòng gửi tiền bảo lãnh thông qua phiếu gửi tiền được đính kèm trong phong bì cùng thẻ.

 • Q
  Gia nhập hội

  Ngân hàng có thể đăng kí trừ tự động là ngân hàng nào?

  A

  Là cơ quan tài chính trong nước Nhật.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tôi đã điền nhầm số tài khoản. Tôi nên làm thế nào?

  A

  Khi chỉnh sửa cột tài khoản, hãy gạch hai gạch tại nơi sẽ chỉnh sửa (Lỗi ghi nhầm số tài khoản, nhầm con dấu dùng cho ngân hàng v.v…) rồi đóng dấu đính chính bằng dấu dùng cho ngân hàng. Hãy ghi, đóng lại số tài khoản và con dấu đúng vào phần giấy trắng.

 • Q
  Gia nhập hội

  Khi tôi đăng ký liệu có bị gọi điện đến xác nhận ở chỗ làm hay ở nhà hay không?

  A

  Trong quá trình thẩm tra nếu xét thấy cần thiết chúng tôi có thể sẽ gọi điện để xác nhận cá nhân.

 • Q
  Gia nhập hội

  Khi đăng ký tôi đã điền nhầm tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh.

  A

  Hãy đăng ký lại lần nữa.

1
2