Mẫu điền câu hỏi cho quý khách hàng

Hãy điền vào mục dưới đây rồi bấm nút "Hỏi về nội dung nêu trên".

Bắt buộc phải nhập dấu *

Họ và tên
Số điện thoại liên lạc
Địa chỉ email liên lạc
Địa chỉ email liên lạc (Xác nhận lại)
Tiêu đề
Nội dung hỏi* Vui lòng viết trong vòng 200 chữ
Image authentication
  • Về việc trả lời câu hỏi của quý khách, chúng tôi xin phép chỉ trả lời các quý khách là hội viên và các quý khách đang suy nghĩ về việc đăng ký sử dụng thẻ mới.
  • Ngoài các trường hợp nếu trên, những trường hợp chúng tôi thấy không thỏa đáng để trả lời chúng tôi cũng sẽ không trả lời. Mong quý khách thông cảm.
  • Có trường hợp sẽ mất thời gian để chúng tôi trả lời câu hỏi cho quý khách. Chúng tôi xin phép được liên lạc trả lời quý khách qua email.
  • Thông tin cá nhân nhận được từ quý khách sẽ chỉ được sử dụng vào việc trả lời câu hỏi của quý khách.
  • Email trả lời câu hỏi từ công ty chúng tôi được gửi riêng đến quý khách. Xin vui lòng không chuyển tiếp hay sử dụng vào mục đích nào đó khác.
  • Việc trả lời sẻ được thực hiện trong thời gian làm việc (Từ 9 giờ đến 18 giờ ngày thường)
  • Với những câu hỏi thường gặp chúng tôi sẽ trả lời ở mục "Những câu hỏi thường gặp". Hãy tham khảo mục đó trước khi hỏi. Nếu không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình hãy sử dụng mục "Liên hệ" này.