FAQ

 • Q
  Trả tiền

  Làm thế nào để kiểm tra lịch sử giao dịch của thẻ trên dịch vụ WEB?

  A

  Quý khách có thể kiểm tra tại WEB dịch vụ dành cho hội viên thẻ của công ty.
  Vui lòng đăng ký tài khoản hội viên Tại đây

 • Q
  Trả tiền

  Thanh toán hàng tháng thế nào/

  A

  Số tiền đã sử dụng sẽ được tổng kết vào ngày 15 hàng tháng (Tính phần đã sử dụng từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng này) và thanh toán vào ngày 6 tháng sau đó.

 • Q
  Trả tiền

  Khi nào hóa đơn yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến?

  A

  Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán vào khoảng ngày 23 hàng tháng.

 • Q
  Trả tiền

  Phương thức thanh toán thế nào?

  A

  Có thể trả qua cửa hàng tiện ích (konbini) hay trừ tự động qua tài khoản ở cơ quan tài chính của Nhật.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi chỉ định thanh toán 1 lần nhưng có thể chuyển sang thanh toán Tín dụng xoay vòng (Revolving) được không?

  A

  Có thể thay đổi. Tuy nhiên nếu chuyển qua hình thức thanh toán tín dụng xoay vòng (Revolving) sẽ mất phí tín dụng xoay vòng (Revolving)

 • Q
  Trả tiền

  Tôi đã nhận được hóa đơn yêu cầu thanh toán một lần khoản chi tiêu đã sử dụng, liệu tôi có chuyển sang phương thức thanh toán xoay vòng được

  A

  Hãy đăng ký chuyển phương thức thanh toán trước ngày 15 gần nhất tính từ thời điểm quý khách sử dụng thẻ để mua sắm.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi có thể thiết lập mức phí thanh toàn hàng tháng theo hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) thấp được không?

  A

  Tùy vào số dư sử dụng mà khoản tiền thanh toán sẽ khác nhau.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi có thể thanh toán nhiều tiền khi có nhiều tiền được không?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Trả tiền

  Trường hợp tôi chuyển tiền chậm có bị phạt phí chậm trễ hay không?

  A

  Đối với trường hợp quý khách lựa chọn phương thức thanh toán một lần, quý khách sẽ bị phạt khoản tiền bằng số dư thanh toán nhân với lãi suất năm là 14,6%.
  Đối với trường hợp ngoài phương thức thanh toán một lần, quý khách sẽ bị phạt hai khoản tiền, khoản thứ nhất bằng số dư thanh toán được yêu cầu chi trả nhưng chưa chi trả và bị chậm trễ nhân với lãi suất năm là 14,6%, khoản thứ hai là một khoản nhỏ bằng phần còn lại của số dư thanh toán chưa được yêu cầu chi trả nhân với lãi suất được quy định theo pháp luật quy định.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi cần chuẩn bị sẵn tiền để trừ tài khoản đến khi nào?

  A

  Vui lòng chuẩn bị tiền trước ngày trừ tài khoản. Để biết chi tiết, liên hệ với cơ quan tài chính của Nhật được chỉ định là tài khoản thanh toán.

1
2