FAQ

 • Q
  Trả tiền

  Tôi bị gửi đến hóa đơn yêu cầu thanh toán mà tôi không nhớ mình đã sử dụng dịch vụ (bao gồm)

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi muốn giảm mức tiền gửi bảo lãnh (deposit)

  A

  Hãy trao đổi với chúng tôi.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi muốn tăng mức tiền gửi bảo lãnh (deposit)

  A

  Chúng tôi sẽ tăng mức tiền sau khi xác nhận quý khách đã gửi tiền bảo lãnh (Deposit).

 • Q
  Trả tiền

  Tôi muốn thanh toán bằng tiền gửi bảo lãnh (deposit)

  A

  Không dùng tiền bảo lãnh (Deposit) cho việc thanh toán được.

 • Q
  Trả tiền

  Số dư trong tài khoản của tôi thiếu không thanh toán được

  A

  Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu nạp tiền nên phiền quý khách chuyển khoản sau khi đã kiểm tra.

1
2