FAQ

 • Q
  Từ bỏ hội (Rời khỏi hội)

  Hãy cho tôi biết cách rời khỏi hội.

  A

  Việc rời khỏi hội sử dụng thẻ thì chính chủ có tên trên thẻ hãy liên lạc với công ty chúng tôi.

 • Q
  Từ bỏ hội (Rời khỏi hội)

  Tôi vẫn còn thiếu tiền đã sử dụng, tôi có thể rời khỏi hội không?

  A

  Có thể rời khỏi hội. Tuy nhiên, nếu còn thiếu tiền đã sử dụng thẻ khi rời hội phải thanh toán toàn bộ số tiền đó.

 • Q
  Từ bỏ hội (Rời khỏi hội)

  Tiền gửi bão lảnh (Deposit) sau khi rời khỏi hội sẽ thế nào?

  A

  Sau khi quý khách rời hội, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản đã đăng ký, nếu kiểm tra thấy quý khách không sử dụng nữa.

 • Q
  Từ bỏ hội (Rời khỏi hội)

  Hội phí hàng năm có được trả lại nếu tôi rời khỏi hội không?

  A

  Không được hoàn trả lại.

 • Q
  Từ bỏ hội (Rời khỏi hội)

  Hãy cho tôi biết cách cụ thể để được hoàn lại tiền.

  A

  Khi rời hội, chúng tôi sẽ gửi cho quý khách hồ sơ để quý khách trả lại thẻ và để ghi tên tài khoản nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit).
  Sau khi gửi hồ sơ và thẻ lại quý khách sẽ được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, về nguyên tắc tiền hoàn trả lại sẽ chỉ trả vào tài khoản của cơ quan tài chính trong nước Nhật.
  Các quý vị không có tài khoản ở các cơ quan tài chính trong nước Nhật hãy liên hệ với chúng tôi.

1