FAQ

 • Q
  Về cách sử dụng

  Có cần ghi tên vào mặt sau thẻ không?

  A

  Khi thẻ được chuyển đến quý khách hãy tự điền tên vào chỗ kí tên ở mặt sau thẻ.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Mật khẩu cần khi nào?

  A

  Cần có mật khẩu khi sử dụng thẻ để mua sắm.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Mã bảo mật là gì?

  A

  Cần thiết khi mua sắm trên mạng. Mã bảo mật là 3 chữ số cuối ở dãy 7 chữ số được in ở phía trên chỗ kí tên mặt sau thẻ.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Tôi sẽ đi nước ngoài. Thẻ có thể sử dụng cả ở nước ngoài chứ?

  A

  Có thể sử dụng ở các cửa hàng gia nhập thanh toán bằng Master Card ở nước ngoài.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Có dịch vụ vay tiền mặt từ thẻ tín dụng (Cashing service) không?

  A

  Không thể sử dụng dịch vụ vay tiền mặt từ thẻ tín dụng bao gồm hệ thống ATM trong và ngoài nước.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Dịch vụ trả bằng hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) tự động là gì?

  A

  Là dịch vụ chi trả bằng hình thức “tín dụng xoay vòng (revolving)” tự động phần đã sử dụng để mua sắm do chính chủ chỉ định và phần “trả một lần tháng sau” ở trong và ngoài nước.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Thời hạn hiệu lực của thẻ đến bao giờ?

  A

  Thời hạn hiệu lực theo nguyên tắc là 3 năm.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Tôi quyết định rời Nhật về nước. Tôi vẫn có thể tiếp tục dùng thẻ chứ?

  A

  Thẻ lấy đối tượng là quý vị sống trong nước Nhật nên nếu trở về nước quý khách cần làm thủ tục rời khỏi hội. Tài khoản nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit) sẽ là tài khoản của cơ quan tài chính trong nước Nhật. Mất khoảng 2 tháng để nhận lại tiền gửi bảo lãnh nên hãy liên lạc sớm với chúng tôi.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Khi thanh toán bằng thẻ ở cửa hàng phải làm thế nào?

  A

  Khi thanh toán hãy trình thẻ ra và chỉ định phương pháp thanh toán là trả 1 lần hay trả góp. Hãy kiểm tra xác nhận số tiền ở phiếu bán và kí vào. (Không cần điền số điện thoại v.v…)

1