FAQ

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Trường hợp bị mất hay bị lấy cắp thẻ phải làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc gấp với bộ phận tiếp nhận về làm mất, bị đánh cắp thẻ của công ty. Cần chặn việc sử dụng thẻ để không bị người thứ ba sử dụng bất chính. Ngoài ra hãy trình báo với cảnh sát nơi gần nhất.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Mật khẩu báo lỗi và không sử dụng được thẻ.

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Tôi bị mất hóa đơn yêu cầu thanh toán nên không biết số tiền cần thanh toán. Tôi nên làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Tôi đã tìm thấy thẻ sau khi trình báo mất thẻ. Tôi có thể tiếp tục sử dụng thẻ ấy không?

  A

  Thời điểm quý khách trình báo mất thẻ thì thẻ đã không thể sử dụng được. Thẻ một khi đã rời khỏi chính chủ sẽ có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích xấu nên chúng tôi sẽ thay đổi số thẻ và phát hành lại.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Tôi đã đăng ký mà không thấy thẻ gửi tới.

  A

  Cần khoảng 2 tuần để phát hành thẻ.
  Nếu có điểm chưa rõ về tình hình phát hành thẻ hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Thẻ của tôi bị nứt vỡ.

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Tôi bị nói rằng “Thẻ này không sử dụng được”. Tôi nên làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Thời hạn hiệu lực của thẻ đến hết tháng này mà thẻ mới vẫn chưa được gửi đến.

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Tôi đã xem bản tin về việc đã xảy ra việc dịch vụ hội viên đã đăng ký thông tin tín dụng bị rò rỉ. Tôi nên làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Vấn đề phát sinh

  Tôi cho bạn cùng phòng, bạn bè mượn thẻ tín dụng và gặp khó khăn vì họ không trả tiền đã sử dụng cho tôi. Tôi nên làm thế nào?

  A

  Thẻ tín dụng không được sử dụng bởi người không phải chính chủ. Cũng không được cho người khác mượn. Nếu cho người khác mượn và phát sinh vấn đề thì trách nhiệm sẽ nằm ở chính chủ.

1