2020-01-25

Hãy cho tôi biết cách cụ thể để được hoàn lại tiền.

Khi rời hội, chúng tôi sẽ gửi cho quý khách hồ sơ để quý khách trả lại thẻ và để ghi tên tài khoản nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit).
Sau khi gửi hồ sơ và thẻ lại quý khách sẽ được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, về nguyên tắc tiền hoàn trả lại sẽ chỉ trả vào tài khoản của cơ quan tài chính trong nước Nhật.
Các quý vị không có tài khoản ở các cơ quan tài chính trong nước Nhật hãy liên hệ với chúng tôi.