2020-01-25

Tiền gửi bão lảnh (Deposit) sau khi rời khỏi hội sẽ thế nào?

Sau khi quý khách rời hội, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản đã đăng ký, nếu kiểm tra thấy quý khách không sử dụng nữa.