2020-01-25

Hãy cho tôi biết cách rời khỏi hội.

Việc rời khỏi hội sử dụng thẻ thì chính chủ có tên trên thẻ hãy liên lạc với công ty chúng tôi.