2020-01-25

Tôi quyết định rời Nhật về nước. Tôi vẫn có thể tiếp tục dùng thẻ chứ?

Thẻ lấy đối tượng là quý vị sống trong nước Nhật nên nếu trở về nước quý khách cần làm thủ tục rời khỏi hội. Tài khoản nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit) sẽ là tài khoản của cơ quan tài chính trong nước Nhật. Mất khoảng 2 tháng để nhận lại tiền gửi bảo lãnh nên hãy liên lạc sớm với chúng tôi.