2021-02-14

Tôi đã chi trả hóa đơn tín dụng tháng này qua tài khoản ngân hàng. Khi nào thì dữ liệu giao dịch sẽ được cập nhật và quay vòng lại hạn mức ứng trước?

Thông thường sẽ mất khoảng 4 ngày làm việc để dữ liệu giao dịch từ các cơ quan tài chính được gửi đến công ty và tiến hành cập nhật. Kính mong quý khách thấu hiểu.
※Lưu ý rằng trường hợp đã chi tiêu hết hạn mức ứng trước có thể sử dụng qua thẻ, quý khách sẽ cần đợi dữ liệu giao dịch thanh toán hóa đơn được cập nhật và quay vòng lại hạn mức để tiếp tục sử dụng thẻ.