2020-01-25

Khi nào hóa đơn yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến?

Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán vào khoảng ngày 23 hàng tháng.