2020-01-25

Khi tôi đăng ký liệu có bị gọi điện đến xác nhận ở chỗ làm hay ở nhà hay không?

Trong quá trình thẩm tra nếu xét thấy cần thiết chúng tôi có thể sẽ gọi điện để xác nhận cá nhân.