2020-01-25

Thẻ đã đăng ký khi nào được chuyển đến?

Sau khi công ty chúng tôi thẩm tra và chứng nhận đồng ý, thẻ sẽ được gửi đến trong vòng 2 tuần bằng dịch vụ bưu điện chỉ chính chủ được nhận hay dịch vụ hỗ trợ kiểm tra xác minh người nhận.
Khi nhận thẻ cần trình Thẻ cư trú.