2020-01-25

Tư cách đăng ký là gì?

Quý khách từ 18 tuổi trở lên ở thời điểm đăng ký, và có thu nhập ổn định là có thể đăng ký. Quý khách vị thành niên cần có sự đồng ý của người bảo hộ.