2020-01-25

Thẻ khác gì với thẻ Prepaid Card hay thẻ Debit Card?

■ Nexus Global Card là thẻ tín dụng.
Quý khách sẽ sử dụng trong phạm vi giới hạn có thể sử dụng của thẻ và thanh toán sau vào ngày 6 hàng tháng (post pay). (Tiền gửi bảo lãnh (Deposit) sẽ không dùng vào việc thanh toán số tiền sử dụng qua thẻ). Ngoài ra, quý khách có thể sử dụng hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) khi mua những món hàng đắt tiền. Hơn nữa, quý khách cũng có thể sử dụng để thanh toán cước phí công cộng, phí điện thoại di động, bảo hiểm, dịch vụ internet.
* Có trường hợp không sử dụng được.

■ Với thẻ Prepaid, quý khách có thể sử dụng trong phạm vi số dư tiền nạp (tiền gửi vào) nhưng mỗi lần số dư giảm đi thì phải nạp tiền vào.

■ Thẻ Debit có thể sử dụng trong phạm vi số dư tiền gửi của bạn ở tài khoản ngân hàng nhưng mỗi khi số dư giảm bạn lại phải nạp tiền vào để sử dụng.