2020-01-28

Nexus Global Card là gì/

Nexus Global Card là thẻ chuyên dùng cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật với hỗ trợ đa ngôn ngữ dễ đăng ký. Ngoài ra, đây còn là thẻ tín dụng mới với việc giữ tiền gửi bảo lãnh (Deposit) và số tiền đó được thiết lập là hạn mức tín dụng (hạn mức sử dụng thẻ).