Katanungan para sa kumpanya:

Mangyari lamang ipasok ang mga sumusunod bago i-click ang "Nagtatanong tungkol sa nakasaad"

*Kailangang ipasok ang inyong tatak.

Pangalan
Numero ng telepono
Email address
Email address [Pang-kumpirma]
Paksa
Nilalaman ng inyong katanungan.*Pakiusap lamang limitahin ang inyong tanong sa loob ng 200 letra.
Image authentication
  • Sasagutin lamang namin ang mga katanungan mula sa miyembro at sa mga sinusuri namin maging miyembro.
  • Ipagpaumanhin ninyo, maari ang inyong katanungan ay hindi masagot o hindi nararapat na sagutin ng aming kumpanya. Hinihingi namin ang inyong pang-unawa.
  • Maaring aabutin ng kaunting panahon bago masagot namin ang inyong katanungan. O maaring sasagutin namin sa pamamagitan ng email.
  • Ang anumang personal na impormasyon na ibibigay ninyo sa amin ay gagamitin lamang upang masagot ang inyong katanungan.
  • Ang sagot namin sa pamamagitan ng email ay pinadala para sa inyo lamang atensyon. Mangyari lamang sana na iwasan kopyahin o gamitin ang aming email.
  • Maari lang kami makapagbigay ng kasagutan tuwing oras ng opisina (Lunes hanggang Biyernes, 9 ng umaga hanggang 6 ng hapon).
  • Ang mga katanungan na madalas naming natatanggap, ay sinagot na namin sa [Mga madalas na katanungan]. Mangyari lamang basahin muna ito bago ipadala ninyo ang inyong katanungan. Kapag hindi nito nasagot ang katanungan ninyo, gamitin ang [Katanungan para sa aming kumpanya] upang maipadala sa amin ang inyong katanungan.