FAQ

 • Q
  Inyong Katanungan

  Dumating na ang bagong card ko. Pwede ko pa bang gamitin yun luma?

  A

  Hindi na pwedeng gamitin.

 • Q
  Inyong Katanungan

  1. Ipapadala ako na magtrabaho sa ibang bansa, at wala ako sa Japan sa panahon na dapat baguhin yun card. Pwede bang ipadala ang bagong card sa akin sa ibang bansa? 2. Wala ako sa bahay sa panahon na dapat baguhin yun card dahil sa trabaho. Pwede ba ninyo ipadala ang bagong card sa akin kung saan ako nagtratrabaho?

  A

  Ang card ay maaring maipadala lamang sa address sa loob ng Japan na inirehistro ninyo.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Kapag mag-oonline shopping ako, nagkaka-error kapag pinasok ko ang security code sa likod ng card.

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Pakisabi sa akin kung magkano na lang pwede kong gamitin.

  A

  Maaari mo ng i-check ang iyong credit card statements online mula sa aming Online Services.
  Click here to register.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Kapag nagamit ko na ang lahat ng halaga na magagamit ko sa card (credit limit/credit line) mula kailan magagamit ko na ang card muli?

  A

  Matapos lamang makumpirma ng aming kumpanya na nabayaran na ang bill ninyo. Para sa karagdagang detalye, mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Maaari ko ba i-check ang aking credit card statements online?

  A

  Maaari mo ng i-check ang iyong credit card statements online mula sa aming Online Services.
  Click here to register.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Mayroon bang seguro na inaalay ang card para sa anumang mangyari habang naglalakbay sa ibang bansa? (traveler’s insurance)

  A

  Walang kasamang insurance.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Kailan magre-reflect o makukumpirma ang debit amount nung last month sa aking credit limit?

  A

  Ito ay hindi namin agad makukupirma hangga’t hindi pa namin nakukuha ang resulta ng data mula sa financial institution. Pakitandaan na kadalasan inaabot ng 4 business days ang proseso nito. At kung ang inyong credit limit ay napuno na, hindi mo maaaring gamitin ang inyong card hangga’t hindi pa nagrereflect ang data ng debit.

1