FAQ

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Paano ko makikita ang aking credit card statements online?

  A

  Maaari mo ng i-check ang iyong credit card statements online mula sa aming Online Services.
  Click here to register.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Paano ang pagbayad bawat buwan?

  A

  Ang bayad para sa paggamit ng card hanggang sa ika-15 ng bawat buwan (mula ika-16 hanggang sa ika-15 ng kasalukuang buwan) ay itatanggap namin sa ika-6 ng susunod ng buwan.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Mga kailan dumadating ang bill?

  A

  Ipapadala namin ang inyong bill bandang ika-23 ng bawat buwan.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Paano ang paraan ng pagbayad?

  A

  Pwede magbayad sa mga convenience store o sa pamamagitan ng paglipat/pagtransfer ng halaga mula sa inyong bank account sa anumang bangko sa loob ng Japan.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Nakalagay na isang bayaran. Pwede ba gawing riboharai/revolving payment ito?

  A

  Maari naming mapalitan. Subalit, kapag gagawing riboharai o revolving payment, may kaakibat na fee o singil.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Dumating ang bill na ginamit ang card para sa isang bayaran lamang. Magagawa bang riboharai bago ang due date/petsa na kailangan ko itong bayaran?

  A

  Mangyari lamang mag-apply para sa riboharai o revolving payment kailanman mula sa araw na nabili ninyo hanggang sa susunod na ika-15 ng buwan.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  May paraan ba na liitan pa ang halaga na kailangang bayarin bawat buwan para sa riboharai/revolving payment?

  A

  Ang halaga ng babayarin ay magkatugma sa natitira pang balanse na magagamit sa card.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Kapag may extra akong pera, pwede bang lakihan ang bayad ko?

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Kapag nahuli ako sa pagtransfer ng pambayad mula sa bangko, may parusa/babayarin ba sa pagiging late?

  A

  Para sa nagbabayad ng isang bayaran, ang halaga ng parusa ay ang 14.6% na taunang interes ng babayarin ninyo.
  Para sa mga hindi nagbabayad ng isang bayaran, ang singil ay ang 14.6% na taunang interes ng natitirang babayarin ninyo o ang annual interes na takda ng batas para sa bagay na pangkalakalan (statutory rate of interest) o anumang mas mababa sa dalawa.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Kailan dapat ihanda ang halaga ililipat mula sa bank account?

  A

  Mangyari lamang ihanda ang halaga na kukunin mula sa bank account ninyo isang araw bago ito kukunin bilang bayad. Para sa karagdagang detalye mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa bangko ng bank account ninyo na gagamitin sa pagbayad.

1
2