FAQ

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  May dumating na bill na di ko maalala. (naka-attach)

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Gusto ko sanang babaan ang balanse ng deposito ko.

  A

  Mangyari lamang konsultahin ninyo ang aming kumpanya.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Gusto ko sanang lakihan ang balanse ng deposito ko.

  A

  Tataas ang halaga ng balanse matapos makumpirma namin ang pagpasok ng pera ninyo sa deposito (hoshokin).

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Gusto ko sanang bayaran ang ginamit ko sa card, gamit ang deposito ko.

  A

  Hindi pwede gamitin ang inyong deposito sa pagbayad.

 • Q
  Pagsauli ng deposito

  Hindi malipat ang halaga mula sa bank account ko dahil kulang ang balanse.

  A

  Magpapadala kami ng hiling na magpasok kayo ng pera sa bank account ninyo. Pagkatapos makumpirma namin mangyari lamang itransfer na ang inyong bayad.

1
2