FAQ

 • Q
  Inyong Katanungan

  Kapag nagamit ko na ang lahat ng halaga na magagamit ko sa card (credit limit/credit line) mula kailan magagamit ko na ang card muli?

  A

  Matapos lamang makumpirma ng aming kumpanya na nabayaran na ang bill ninyo. Para sa karagdagang detalye, mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Maaari ko ba i-check ang aking credit card statements online?

  A

  Maaari mo ng i-check ang iyong credit card statements online mula sa aming Online Services.
  Click here to register.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Mayroon bang seguro na inaalay ang card para sa anumang mangyari habang naglalakbay sa ibang bansa? (traveler’s insurance)

  A

  Walang kasamang insurance.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Kailan magre-reflect o makukumpirma ang debit amount nung last month sa aking credit limit?

  A

  Ito ay hindi namin agad makukupirma hangga’t hindi pa namin nakukuha ang resulta ng data mula sa financial institution. Pakitandaan na kadalasan inaabot ng 4 business days ang proseso nito. At kung ang inyong credit limit ay napuno na, hindi mo maaaring gamitin ang inyong card hangga’t hindi pa nagrereflect ang data ng debit.

6
7
8