2020-01-25

Phương thức thanh toán thế nào?

Có thể trả qua cửa hàng tiện ích (konbini) hay trừ tự động qua tài khoản ở cơ quan tài chính của Nhật.