2020-01-25

Khi chuyển nhà phải làm thế nào?

Cần phải có thẻ cư trú đã làm xong thủ tục đổi địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi mẫu giấy đổi địa chỉ đến nên quý khách vui lòng gửi lại cùng với bản sao của thẻ cư trú.