FAQ

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Khi chuyển nhà phải làm thế nào?

  A

  Cần phải có thẻ cư trú đã làm xong thủ tục đổi địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi mẫu giấy đổi địa chỉ đến nên quý khách vui lòng gửi lại cùng với bản sao của thẻ cư trú.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Thời hạn hiệu lực của thẻ đã hết, tôi nên làm thế nào?

  A

  Chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận xem quý khách có muốn gia hạn thẻ không trước khi thẻ hết hiệu lực. Nếu quý khách muốn chúng tôi sẽ gia hạn.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Nếu làm lại thẻ thì số thẻ sẽ thay đổi không?

  A

  Tùy vào lý do làm lại thẻ mà số thẻ có thể sẽ thay đổi.
  Ví dụ: Làm lại thẻ do mất thẻ thì sẽ phải thay đổi số thẻ. Nếu quý khách đang sử dụng thẻ để chi trả liên tục phí công cộng, phí điện thoại, bảo hiểm, nhà cung cấp internet v.v… hãy tự làm thủ tục thay đổi thời hạn hiệu lực của thẻ với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Ngoài ra các trường hợp dưới đây không thay đổi số thẻ:

  Thẻ bị hỏng, bị hỏng từ, thẻ không đọc được nhạy

  Thay đổi mật khẩu

  * Trường hợp dùng để trừ tiền phí công cộng v.v…phải ghi rõ cả việc cần thay đổi đăng ký thông tin thẻ với các nhà cung cấp.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Tôi muốn đổi mật khẩu thì phải làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc bằng điện thoại cho chúng tôi.
  Vì cần làm lại nên hãy trả phí làm lại.
  Chúng tôi sẽ gửi giấy thủ tục mật khẩu, sau khi điền hãy gửi lại cho chúng tôi.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Tôi quên mật khẩu, phải làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.
  Chúng tôi sẽ gửi giấy thủ tục mật khẩu, sau khi điền hãy gửi lại cho chúng tôi.

1