FAQ

 • Q
  Kapag may Problema

  Kapag nawala o nanakaw ang card ko, ano dapat kong gawin?

  A

  Mangyari lamang ireport sa amin kaagad ang pagkawala o pagkanakaw ng card. Upang hindi magamit ito ng ibang tao kailangan ikansela ang card. Bukod dito, magsumbong sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.

 • Q
  Kapag may Problema

  Nagkaka-error ang PIN number ko. Di ko na magamit ang card.

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Kapag may Problema

  Nawala ko ang bill ko at hindi ko na alam magkano ang babayarin ko. Ano dapat kong gawin?

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Kapag may Problema

  Nahanap ko ang card na naireport ko na nawawala. Maari ko bang ipagpatuloy gamitin ang card na ito?

  A

  Sa oras na maipaalam ninyo sa amin tungkol sa pagwala ng card ninyo, hindi na ito magagamit. Sa sandali na mahiwalay sa kamay ninyo ang card ninyo, may panganib na ito ay nagamit sa masamang paraan. Dahil dito papalitan namin ang numero ng card ninyo bago maka-isyu kami ng panibago para sa inyo.

 • Q
  Kapag may Problema

  Nagsumite ako ng aplikasyon pero hindi pa dumadating ang card.

  A

  Aabot ng mga 2 linggo bago maisyuhan kayo ng bagong card.
  Mangyari lamang idirekta ang anumang tanong ninyo tungkol sa kalagayan ng pag-isyu ng card atbp. sa aming kumpanya.

 • Q
  Kapag may Problema

  Nabali ko ang card.

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Kapag may Problema

  Sinabihan ako na “Ang card na ito ay hindi magamit.” Ano dapat gawin ko?

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Kapag may Problema

  Ang expiration ng card ko ay hanggang dulo ng buwan na ito pero di pa dumadating ang bagong card.

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Kapag may Problema

  Mayroon ako nakita sa news ng membership service na nagbubunyag ng impormasyon ng credit card na inirehistro. Ano dapat gawin?

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Kapag may Problema

  Pinahiram ko ang credit card sa roommate ko o kaibigan, pagkatapos hindi nila binayaran yun binili nila kaya namromroblema ako. Ano dapat gawin ko?

  A

  Ang credit card ay hindi pwedeng gamitin ng ibang tao bukod sa may-ari nito. Hindi ninyo pwedeng ipahiram sa ibang tao.
  Kapag nagkaproblema dahil pinahiram ninyo sa ibang tao, ang responsibilidad ay nasa inyo.

1