FAQ

 • Q
  Paano maging miyembro

  May annual fee ba?

  A

  Para sa unang taon, walang sisingilin na annual fee. Mula sa ika-2 taon ng pagiging miyembro, ang annual fee ay magiging ¥2,200 (kasama ang VAT).

 • Q
  Paano maging miyembro

  Lumipat ako ng tirahan. Maipapadala pa ba rin ninyo ang card sa akin?

  A

  Mangyari lamang magsumite muli ng aplikasyon matapos naibago na ang address ninyo ng kinauukulang munisipyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Bakit kailangang magsumite ng litrato/ kopya ng patunay ng dokumento bilang patunay ng pagkakilanlan?

  A

  Alinsunod sa Anti-money Laundering act (o ang Batas sa pagtigil sa pagtago ng pera na kita mula sa krimen, may kaakibat na responsibilidad ang aming kumpanya na kumpirmahin ang mga dokumento na magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan. Kapag hindi kayo makasumite ng dokumento, hindi namin makukumpirma na kayo ang tao nasa aplikasyon. Dahil dito maaaring hindi kayo ma-isyuhan ng card.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Paano dapat isulat ang pangalan ko nang naka-abakada?

  A

  Mangyari lamang ipasok ang inyong pangalan sa aplikasyon katulad ng nakasulat sa residence card (zairyu kaado) ninyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Hindi ko nakuha ang card ko at lumampas na ang panahon para ipadala ito muli. Pwede pa ba ninyo ipadala ng isa pang beses?

  A

  Ipapadala namin muli ang card kapag hindi ninyo natanggap sa dahilan na wala kayo sa oras na dumating ito o kaya’y lampas na ng panahon dapat matanggap namin ang inyong deposito. Mangyari lamang ipaalam ninyo sa aming kumpanya ang inyong hiling. Bukod nito, maaaring kontakin kayo ng aming kumpanya sa pamamagitan ng email o telepono, upang kumpirmahin na naipadala na muli ang card, alinsunod sa kondisyon nakasaad sa kontrata, at maaari din na ipapadala namin muli ang card kahit na wala kaming natanggap na hiling mula sa inyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Pwede ba ng halaga na mas maliit pa kaysa ¥50,000?

  A

  Ang pinakamababang halaga para sa card ay ¥50,000. Hindi namin maibibigay sa inyo ang hinihiling ninyo na masmababa pa sa ¥50,000.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Pwede ba ang mas mataas na credit limit kaysa ¥300,000?

  A

  Mangyari lamang makipagkonsulta sa aming kumpanya.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Gusto ko sana ikuha sa bank account ko ang pambayad mula sa umpisa, pwede kaya?

  A

  Magpapadala kami ng URL sa email kung saan maaari kayong mag register online para sa direct debit from bank account (monthly payment method). Mangyari lamang na paki-complete ang registration doon. 

1
2