2020-01-24

Ano mangyayari sa naideposito ko kapag tumiwalag ako sa pagiging miyembro?

Pagkatapos kayong tumiwalag, ikukumpirma namin na hindi na nagamit ang card at saka lamang isasauli namin ang deposito ninyo sa bank account na inyong inirehistro sa inyong aplikasyon.