2020-01-24

Mayroon pa akong natitirang balanse. Pwede pa ba rin akong tumiwalag sa pagiging miyembro?

Maari kayong makatiwalag sa pagiging miyembro. Bukod dito, kapag may natitira pang balanse na magagamit sa card, isasauli namin ang buong halaga.