2021-02-14

Kailan magre-reflect o makukumpirma ang debit amount nung last month sa aking credit limit?

Ito ay hindi namin agad makukupirma hangga’t hindi pa namin nakukuha ang resulta ng data mula sa financial institution. Pakitandaan na kadalasan inaabot ng 4 business days ang proseso nito. At kung ang inyong credit limit ay napuno na, hindi mo maaaring gamitin ang inyong card hangga’t hindi pa nagrereflect ang data ng debit.