2020-01-24

1. Ipapadala ako na magtrabaho sa ibang bansa, at wala ako sa Japan sa panahon na dapat baguhin yun card. Pwede bang ipadala ang bagong card sa akin sa ibang bansa? 2. Wala ako sa bahay sa panahon na dapat baguhin yun card dahil sa trabaho. Pwede ba ninyo ipadala ang bagong card sa akin kung saan ako nagtratrabaho?

Ang card ay maaring maipadala lamang sa address sa loob ng Japan na inirehistro ninyo.