2020-01-24

Dumating na ang bagong card ko. Pwede ko pa bang gamitin yun luma?

Hindi na pwedeng gamitin.