2020-01-24

Nahanap ko ang card na naireport ko na nawawala. Maari ko bang ipagpatuloy gamitin ang card na ito?

Sa oras na maipaalam ninyo sa amin tungkol sa pagwala ng card ninyo, hindi na ito magagamit. Sa sandali na mahiwalay sa kamay ninyo ang card ninyo, may panganib na ito ay nagamit sa masamang paraan. Dahil dito papalitan namin ang numero ng card ninyo bago maka-isyu kami ng panibago para sa inyo.