2020-01-24

Pinahiram ko ang credit card sa roommate ko o kaibigan, pagkatapos hindi nila binayaran yun binili nila kaya namromroblema ako. Ano dapat gawin ko?

Ang credit card ay hindi pwedeng gamitin ng ibang tao bukod sa may-ari nito. Hindi ninyo pwedeng ipahiram sa ibang tao.
Kapag nagkaproblema dahil pinahiram ninyo sa ibang tao, ang responsibilidad ay nasa inyo.