2020-01-24

May paraan ba na liitan pa ang halaga na kailangang bayarin bawat buwan para sa riboharai/revolving payment?

Ang halaga ng babayarin ay magkatugma sa natitira pang balanse na magagamit sa card.