2020-01-24

Dumating ang bill na ginamit ang card para sa isang bayaran lamang. Magagawa bang riboharai bago ang due date/petsa na kailangan ko itong bayaran?

Mangyari lamang mag-apply para sa riboharai o revolving payment kailanman mula sa araw na nabili ninyo hanggang sa susunod na ika-15 ng buwan.