2020-01-24

Paano ang paraan ng pagbayad?

Pwede magbayad sa mga convenience store o sa pamamagitan ng paglipat/pagtransfer ng halaga mula sa inyong bank account sa anumang bangko sa loob ng Japan.