2020-01-24

Hindi malipat ang halaga mula sa bank account ko dahil kulang ang balanse.

Magpapadala kami ng hiling na magpasok kayo ng pera sa bank account ninyo. Pagkatapos makumpirma namin mangyari lamang itransfer na ang inyong bayad.