2020-01-24

Gusto ko sanang lakihan ang balanse ng deposito ko.

Tataas ang halaga ng balanse matapos makumpirma namin ang pagpasok ng pera ninyo sa deposito (hoshokin).