2020-01-24

May dumating na bill na di ko maalala. (naka-attach)

Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.