2020-01-24

Paano ang pagbayad bawat buwan?

Ang bayad para sa paggamit ng card hanggang sa ika-15 ng bawat buwan (mula ika-16 hanggang sa ika-15 ng kasalukuang buwan) ay itatanggap namin sa ika-6 ng susunod ng buwan.