2020-01-24

Nagkamali ako sa pagsulat ng bank account number. Ano dapat gawin ko?

Kapag nais ninyong baguhin ang anumang impormasyon tungkol sa bank account ninyo (nagkamali sa numero ng bank account, may diperensya sa pangtatak atbp.) salungguhitan ng dalawang beses kung saan ang nais ninyong baguhin at kailangan ito lagyan ng tatak ng pagrebiso gamit ang inyong pangtatak para sa bank account. Sa blankong lugar tatakan din ang tamang numero ng bank account at ang tamang tatak ninyo.