2020-01-24

Paano ko gagawin ang security deposit?

Nakapaloob sa enclosed envelope kasama ng card ang transfer payment slip, mangyari lamang na ito ay gamitin para gawin ang security deposit.