2020-01-24

Paano makumpirma ang expiration date ng card?

Nakalagay sa card ninyo. Mangyari lamang pakitingnan na lang.